Gọi ngay: 0976 450 240
NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 3 PHÒNG NGỦ - BT 0216

NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 3 PHÒNG NGỦ - BT 0216

Chủ đầu tư : Bà Hiền
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 13 x 15m
NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 3 PHÒNG NGỦ - BT 0215

NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 3 PHÒNG NGỦ - BT 0215

Chủ đầu tư : Ông Trung
Địa điểm : Hòa Bình
Kích thước : 9 x 16m
MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG MÁI THÁI - BT 0214

MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG MÁI THÁI - BT 0214

Chủ đầu tư : Ông Đặng
Địa điểm : Thái Nguyên
Kích thước : 13 x 10m
MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG MÁI THÁI - BT 0213

MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG MÁI THÁI - BT 0213

Chủ đầu tư : Ông Khương
Địa điểm : Nam Định
Kích thước : 15 x 18m
MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG MÁI THÁI - BT 0212

MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG MÁI THÁI - BT 0212

Chủ đầu tư : Bà Thoa
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 13 x 9m
MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG ĐẸP - BT 0211

MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG ĐẸP - BT 0211

Chủ đầu tư : Ông Hiếu
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 9 x 12m
MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG ĐẸP - BT -0210

MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG ĐẸP - BT -0210

Chủ đầu tư : Ông Khang
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 10 x 13m
MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG ĐẸP - BT 0209

MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG ĐẸP - BT 0209

Chủ đầu tư : Ông Lộc
Địa điểm : Phú Thọ
Kích thước : 14,5 x 17,5m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0208

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0208

Chủ đầu tư : Ông Trinh
Địa điểm : Phú Thọ
Kích thước : 11,5 x 14,5m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0207

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0207

Chủ đầu tư : Bà Hiền
Địa điểm : Hải Dương
Kích thước : 11 x 14m
BIỆT THỰ 2 TẦNG CHỮ L - BT 0206

BIỆT THỰ 2 TẦNG CHỮ L - BT 0206

Chủ đầu tư : Ông Tình
Địa điểm : Phú Thọ
Kích thước : 13 x 11m
BIỆT THỰ 2 TẦNG CHỮ L - BT 0205

BIỆT THỰ 2 TẦNG CHỮ L - BT 0205

Chủ đầu tư : Ông Tuấn
Địa điểm : Phú Thọ
Kích thước : 13 x 11m
NHÀ VƯỜN 2 TẦNG CHỮ L 100M2- BT 0204

NHÀ VƯỜN 2 TẦNG CHỮ L 100M2- BT 0204

Chủ đầu tư : Ông Thăng
Địa điểm : Hà Nam
Kích thước : 9 x 14,5m
NHÀ VƯỜN 2 TẦNG CHỮ L 100M2- BT 0203

NHÀ VƯỜN 2 TẦNG CHỮ L 100M2- BT 0203

Chủ đầu tư : Bà Thương
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 9 x 14,5m
NHÀ VƯỜN 2 TẦNG CHỮ L - BT 0202

NHÀ VƯỜN 2 TẦNG CHỮ L - BT 0202

Chủ đầu tư : Ông Nghiêm
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 8,5 x 15m
NHÀ VƯỜN 2 TẦNG CHỮ L - BT 0201

NHÀ VƯỜN 2 TẦNG CHỮ L - BT 0201

Chủ đầu tư : Ông Đông
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 8 x 15m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI MẶT TIỀN 8M - BT 0199

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI MẶT TIỀN 8M - BT 0199

Chủ đầu tư : Ông Khởi
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 8,5 x 12m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI MẶT TIỀN 8M - BT 0198

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI MẶT TIỀN 8M - BT 0198

Chủ đầu tư : Ông Hoàn
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 8,5 x 11m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0200

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0200

Chủ đầu tư : Ông Khương
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 8,4 x 12m
BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0197

BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0197

Chủ đầu tư : Ông Bách
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 9 x 14m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP CHỮ L - BT 0196

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP CHỮ L - BT 0196

Chủ đầu tư : Bà Huệ
Địa điểm : Lạng Sơn
Kích thước : 13 x 10m
BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0195

BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0195

Chủ đầu tư : Ông Khang
Địa điểm : Quảnh Ninh
Kích thước : 9 x 13m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0194

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0194

Chủ đầu tư : Bà Hằng
Địa điểm : Phú Thọ
Kích thước : 10 x 14m
BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP CHỮ L - BT 0193

BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP CHỮ L - BT 0193

Chủ đầu tư : Ông Tám
Địa điểm : Tuyên Quang
Kích thước : 12,7 x 10m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG PHÁP CỔ - BT 0192

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG PHÁP CỔ - BT 0192

Chủ đầu tư : Ông Thoa
Địa điểm : Quảng Bình
Kích thước : 11 x 15m
THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 10M- NP 0193

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 10M- NP 0193

Chủ đầu tư : Ông Chương
Địa điểm : Hải Dương
Kích thước : 10 x 16m
THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 4M - NP 0194

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 4M - NP 0194

Chủ đầu tư : Ông Việt
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4 x 12m
THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 6M - NP 0192

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 6M - NP 0192

Chủ đầu tư : Ông Hùng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 6 x 15m
THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 5M - NP 0191

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 5M - NP 0191

Chủ đầu tư : Ông Thung
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5x11m
THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 10M - NP 0190

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 10M - NP 0190

Chủ đầu tư : Ông Chương
Địa điểm : Hải Dương
Kích thước : 10 x 16m