Gọi ngay: 0976 450 240
NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0175

NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0175

Chủ đầu tư: ông KhánhĐịa điểm : Hà NộiKích thước : 4m5 x 18mSố tầng : 3 tầng
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0172

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0172

Chủ đầu tư: Ông TấnĐịa điểm : Hà Nội
NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0171

NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0171

Chủ đầu tư: Bà HằngĐịa điểm : Vĩnh Phúc
NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0170

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0170

Chủ đầu tư: Ông HùngĐịa điểm : Bắc Ninh
NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0169

NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0169

Chủ đầu tư: Ông LinhĐịa điểm : Hà Nội
NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0168

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0168

Chủ đầu tư: Ông HoànĐịa điểm : Thái Nguyên
NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0167

NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0167

Chủ đầu tư: Ông MạnhĐịa điểm : Bắc Giang.
NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0166

NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0166

Chủ đầu tư: Ông TấnĐịa điểm : Hà Nội
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0164

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0164

Chủ đầu tư: Ông ThăngĐịa điểm : Hà Nội
NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0163

NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0163

Chủ đầu tư: Ông ThăngĐịa điểm : Hà Nội
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0162

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0162

Chủ đầu tư: Ông LongĐịa điểm : Hà Nội
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0161

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0161

Chủ đầu tư: Ông LongĐịa điểm : Hà Nội
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0160

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0160

Chủ đầu tư: Ông MinhĐịa điểm : Bắc GiangKích thước : 6m x 20 mSố tầng : 4 tầng
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0159

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0159

Chủ đầu tư: Ông MinhĐịa điểm : Bắc Giang
NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0158

NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0158

Chủ đầu tư: Ông HùngĐịa điểm : Hà Nội
NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0157

NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0157

Chủ đầu tư: Ông HùngĐịa điểm : Ninh Bình
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0156

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0156

Chủ đầu tư: Ông ThiệuĐịa điểm : Hưng Yên
NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0155

NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0155

Chủ đầu tư: Ông PhíĐịa điểm : Hà Nội
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0154

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0154

Chủ đầu tư: Ông VệĐịa điểm : Hưng Yên
NHÀ PHỐ 6 TẦNG PHÁP - NO 0153

NHÀ PHỐ 6 TẦNG PHÁP - NO 0153

Chủ đầu tư: Ông VinhĐịa điểm : Hà Nam
NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0152

NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0152

Chủ đầu tư: Bà ThủyĐịa điểm : Ninh Bình
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0151

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0151

Chủ đầu tư: Ông HoàngĐịa điểm : Ninh Bình
NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0150

NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0150

Chủ đầu tư: Ông TiếnĐịa điểm : Nam Định
NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0147

NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0147

Chủ đầu tư: Ông HiếuĐịa điểm : Ninh Bình
NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0146

NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0146

Chủ đầu tư: Bà BảoĐịa điểm : Hà Nội
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0144

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0144

Chủ đầu tư: Bà HườngĐịa điểm : Hà Nội
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0143

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0143

Chủ đầu tư: Ông MậuĐịa điểm : Bắc Ninh
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0142

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0142

Chủ đầu tư: Ông PhươngĐịa điểm : Hà Nội
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0141

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0141

Chủ đầu tư: Ông SinhĐịa điểm : Hà Nội
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0140

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0140

Chủ đầu tư: Ông ChươngĐịa điểm : Bắc Ninh