Gọi ngay: 0976 450 240
THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

Chủ đầu tư : Ông Cường
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 10,5m x 18m
THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN

Chủ đầu tư : Ông Nhuệ
Địa điểm : Quảng Ninh
Kích thước : 14m x 14m
THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI

Chủ đầu tư : Ông Phi
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 8m7 x 12m
THI CÔNG HOÀN THIỆN NHÀ PHỐ 4 TẦNG

THI CÔNG HOÀN THIỆN NHÀ PHỐ 4 TẦNG

Chủ đầu tư : Ông Úy
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 12m
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 8 TẦNG

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 8 TẦNG

Chủ đầu tư : bà Sáng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m x 13 m
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 6 TẦNG

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 6 TẦNG

Chủ đầu tư : ông Cường
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 18 m
XÂY NHÀ TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 4 TẦNG

XÂY NHÀ TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 4 TẦNG

Chủ đầu tư : ông Cường
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m x 15m5
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 7 TẦNG

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 7 TẦNG

Chủ đầu tư : Ông Lân
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 7m6 x 13 m5
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 4 TẦNG

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 4 TẦNG

Chủ đầu tư : Ông Hình
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m3 x 13m5