Gọi ngay: 0976 450 240
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI-BT 0150

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI-BT 0150

Chủ đầu tư : Ông Thuyết
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 10m x 14m
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0145

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0145

Chủ đầu tư : Bà Vượng
Địa điểm :  Hưng Yên
Kích thước : 10m x 14m
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0143

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0143

Chủ đầu tư : Ông Thăng
Địa điểm : Vĩnh Phúc
Kích thước : 10m x 13m
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0142

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0142

Chủ đầu tư : Ông Sơn
Địa điểm :  Sơn La
Kích thước : 8m7 x 14m5
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0140

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0140

Chủ đầu tư : Bà Thái
Địa điểm :  Thái Bình
Kích thước : 8m2 x 14m5
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0139

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0139

Chủ đầu tư : Ông Tuệ
Địa điểm :  Hà Tĩnh
Kích thước : 10m x 15m
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0138

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0138

Chủ đầu tư : Ông Minh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 9m5 x 13m5
NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0135

NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0135

Chủ đầu tư : Ông Hoàng
Địa điểm : Hải Dương
Kích thước : 4m8 x 18 m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0129

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0129

Chủ đầu tư : Ông Thọ
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 4m7 x 13m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0127

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0127

Chủ đầu tư : Bà Lợi
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 5m x 16m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0125

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0125

Chủ đầu tư : Ông Việt
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 12m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0122

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0122

Chủ đầu tư : Bà Tú
Địa điểm : Lào Cai
Kích thước : 4m5 x 18m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0121

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0121

Chủ đầu tư : Ông Thọ
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 15m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0119

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0119

Chủ đầu tư : Bà Vân
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 4m8 x 20m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0118

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0118

Chủ đầu tư : Ông Thắng
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 5m x 15m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0117

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0117

Chủ đầu tư : Ông Long
Địa điểm : Vĩnh Phúc
Kích thước : 5m x 20m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0116

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0116

Chủ đầu tư : Ông Tiến
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 4m5 x 15m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0114

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0114

Chủ đầu tư : Ông Mạnh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m1 x 12m
NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0113

NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0113

Chủ đầu tư : Ông Phong
Địa điểm : Nam Định
Kích thước : 4m7 x 22m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0112

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0112

Chủ đầu tư : Ông Toàn
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 15m
NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0111

NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0111

Chủ đầu tư : Bà Vân
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 4m8 x 20m
NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0110

NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0110

Chủ đầu tư : Ông Ngọc
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5 x 14m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0109

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0109

Chủ đầu tư : Bà Thúy
Địa điểm : Thái Nguyên
Kích thước : 4m8 x 10m
NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0108

NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0108

Chủ đầu tư : Ông Phương
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 4m6 x 11m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0106

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0106

Chủ đầu tư : Bà Tuyết
Địa điểm : Hòa Bình
Kích thước : 5m x 16m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0105

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0105

Chủ đầu tư : ông Việt
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 4m7 x 12m
NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0104

NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0104

Chủ đầu tư : ông Thắng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 20m
NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0103

NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0103

Chủ đầu tư : ÔNG MINH
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m8 x 12m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG MINH

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG MINH

Chủ đầu tư : ông Minh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 6m x 15 m
MẪU NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - No17

MẪU NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - No17

Chủ đầu tư : Ông Súy
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m4x13m