Gọi ngay: 0976 450 240
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0172

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0172

Chủ đầu tư : Ông Tấn
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m2 x 12 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0171

NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0171

Chủ đầu tư : Bà Hằng
Địa điểm : Vĩnh Phúc
Kích thước : 5 x 20 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0170

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0170

Chủ đầu tư : Ông Hùng
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 4m8 x 20 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0169

NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0169

Chủ đầu tư : Ông Linh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m6 x 18 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0168

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0168

Chủ đầu tư : Ông Hoàn
Địa điểm : Thái Nguyên
Kích thước : 5m x 16 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0167

NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0167

Chủ đầu tư : Ông Mạnh
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 5m x 17 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0166

NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0166

Chủ đầu tư : Ông Tấn
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m7 x 14 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0165

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0165

Chủ đầu tư : Ông Tiến
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 4m7 x 18 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0164

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0164

Chủ đầu tư : Ông Thăng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m5 x 12 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0163

NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0163

Chủ đầu tư : Ông Thăng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m5 x 18 m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0162

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0162

Chủ đầu tư : Ông Long
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m8 x 15 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0161

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0161

Chủ đầu tư : Ông Long
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m8 x 15 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0160

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0160

Chủ đầu tư : Ông Minh
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 6m x 20 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0159

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0159

Chủ đầu tư : Ông Minh
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 6m x 20 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0158

NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0158

Chủ đầu tư : Ông Hùng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 15 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0157

NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0157

Chủ đầu tư : Ông Hùng
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 5m x 17 m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0156

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0156

Chủ đầu tư : Ông Thiệu
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 5m x 14 m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0154

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0154

Chủ đầu tư : Ông Vệ
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 4m5 x 15 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0148

NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0148

Chủ đầu tư : Ông Minh
Địa điểm : Nam Định
Kích thước : 4m5 x 18 m
NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0147

NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0147

Chủ đầu tư : Ông Hiếu
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 5m x 14 m
NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0146

NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0146

Chủ đầu tư : Bà Bảo
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 14 m
NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0145

NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0145

Chủ đầu tư : Ông Hoàng
Địa điểm : Hải Dương
Kích thước : 4m8 x 12 m
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0144

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0144

Chủ đầu tư : Bà Hường
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m8 x 12 m
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0143

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0143

Chủ đầu tư : Ông Mậu
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 4m8 x 10 m
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0142

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0142

Chủ đầu tư : Ông Phương
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m8 x 12m
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0141

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0141

Chủ đầu tư : Ông Sinh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 11 m
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0140

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0140

Chủ đầu tư : Ông Phương
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m8 x 12 m
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0139

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0139

Chủ đầu tư : Bà Thanh
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 5m5 x 14 m
NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0136

NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0136

Chủ đầu tư : Bà Bảo
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 16 m
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG CƯỜNG

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG CƯỜNG

Chủ đầu tư : Ông Cường
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 9m x 11m