Gọi ngay: 0976 450 240
MẪU NHÀ VƯỜN 1 TẦNG MÁI THÁI ĐẸP TẠI PHÚ THỌ- BT 0261

MẪU NHÀ VƯỜN 1 TẦNG MÁI THÁI ĐẸP TẠI PHÚ THỌ- BT 0261

Chủ đầu tư : Ông Chung
Địa điểm : Phú Thọ
Kích thước : 13 x 10m
MẪU NHÀ VUÔNG 1 TẦNG ĐẸP - BT 0260

MẪU NHÀ VUÔNG 1 TẦNG ĐẸP - BT 0260

Chủ đầu tư : Bà Yến
Địa điểm : Hải Dương
Kích thước : 11 x 11m
MẪU NHÀ VUÔNG 1 TẦNG ĐẸP - BT 0259

MẪU NHÀ VUÔNG 1 TẦNG ĐẸP - BT 0259

Chủ đầu tư : Ông Sang
Địa điểm : Phú Thọ
Kích thước : 11 x 13m
MẪU NHÀ VUÔNG 1 TẦNG ĐẸP - BT 0258

MẪU NHÀ VUÔNG 1 TẦNG ĐẸP - BT 0258

Chủ đầu tư : Ông Mục
Địa điểm : Hải Dương
Kích thước : 9 x 16m
MẪU NHÀ VUÔNG 2 TẦNG ĐẸP - BT 0257

MẪU NHÀ VUÔNG 2 TẦNG ĐẸP - BT 0257

Chủ đầu tư : Ông Hoành
Địa điểm : Thanh Hóa
Kích thước : 11 x 13,5 m
MẪU NHÀ VUÔNG 2 TẦNG ĐẸP - BT 0256

MẪU NHÀ VUÔNG 2 TẦNG ĐẸP - BT 0256

Chủ đầu tư : Ông Linh
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 8,5 x 12,5 m
MẪU NHÀ VUÔNG 2 TẦNG ĐẸP - BT 0255

MẪU NHÀ VUÔNG 2 TẦNG ĐẸP - BT 0255

Chủ đầu tư : Bà Tuyến
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 8,4 x 14 m
MẪU NHÀ 2 TẦNG ĐẸP - BT 0254

MẪU NHÀ 2 TẦNG ĐẸP - BT 0254

Chủ đầu tư : Ông Hiếu
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 8,4 x 14,5 m
MẪU NHÀ 2 TẦNG ĐẸP - BT 0253

MẪU NHÀ 2 TẦNG ĐẸP - BT 0253

Chủ đầu tư : Ông Hùng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 8,4 x 12 m
MẪU NHÀ 2 TẦNG ĐẸP - BT 0252

MẪU NHÀ 2 TẦNG ĐẸP - BT 0252

Chủ đầu tư : Ông Hiếu
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 8,4 x 14,5 m
MẪU NHÀ CHỮ U TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0251

MẪU NHÀ CHỮ U TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0251

Chủ đầu tư : Ông Thanh
Địa điểm : Quảng Bình
Kích thước : 12 x 20 m
MẪU NHÀ CHỮ U TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0250

MẪU NHÀ CHỮ U TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0250

Chủ đầu tư : Ông Tiền
Địa điểm : Quảng Bình
Kích thước : 12 x 19m
BIỆT THỰ 1 TẦNG MÁi THÁI - BT 0249

BIỆT THỰ 1 TẦNG MÁi THÁI - BT 0249

Chủ đầu tư : Ông Minh
Địa điểm : Vĩnh Phúc
Kích thước : 12x 12m
BIỆT THỰ 1 TẦNG MÁI THÁI - BT 0248

BIỆT THỰ 1 TẦNG MÁI THÁI - BT 0248

Chủ đầu tư : Ông Thọ
Địa điểm : Quảng Bình
Kích thước : 10 x 18m
MẪU BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0247

MẪU BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0247

Chủ đầu tư : Bà Sự
Địa điểm : Nghệ An
Kích thước : 11 x 16m
MẪU BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0246

MẪU BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0246

Chủ đầu tư : Ông Huỳnh
Địa điểm : Huế
Kích thước : 12 x 16m
MẪU BIỆT THỰ 1 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0245

MẪU BIỆT THỰ 1 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0245

Chủ đầu tư : Bà Miều
Địa điểm : Nghệ An
Kích thước : 12 x 17m
MẪU BIỆT THỰ 1 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0244

MẪU BIỆT THỰ 1 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0244

Chủ đầu tư : Ông Chiến
Địa điểm : Nam Hà
Kích thước : 16 x 12m
MẪU BIỆT THỰ 1 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0243

MẪU BIỆT THỰ 1 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0243

Chủ đầu tư : Ông Linh
Địa điểm : Sơn La
Kích thước : 10,5 x 14m
MẪU NHÀ BIỆT THỰ ĐẸP 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0240

MẪU NHÀ BIỆT THỰ ĐẸP 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0240

Chủ đầu tư : Ông Tứ
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 10 x 13m
MẪU NHÀ BIỆT THỰ ĐẸP 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0239

MẪU NHÀ BIỆT THỰ ĐẸP 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0239

Chủ đầu tư : Ông Thọ
Địa điểm : Bình Phước
Kích thước : 9 x 12,5m
MẪU NHÀ BIỆT THỰ ĐẸP 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0238

MẪU NHÀ BIỆT THỰ ĐẸP 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0238

Chủ đầu tư : Bà Hòe
Địa điểm : Cần Thơ
Kích thước : 9 x 13m
MẪU NHÀ BIỆT THỰ ĐẸP 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0237

MẪU NHÀ BIỆT THỰ ĐẸP 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0237

Chủ đầu tư : Ông Bính
Địa điểm : Lào Cai
Kích thước : 9 x 16m
BIỆT THỰ 2 TẦNG ĐẸP - BT 0236

BIỆT THỰ 2 TẦNG ĐẸP - BT 0236

Chủ đầu tư : Ông Tuyền
Địa điểm : Thái Nguyên
Kích thước : 8,5 x 12,5m
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI DIỆN TÍCH 80 M2- BT 0235

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI DIỆN TÍCH 80 M2- BT 0235

Chủ đầu tư : Bà Yến
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 8,5 x 12m
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI DIỆN TÍCH 120M2 - BT 0234

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI DIỆN TÍCH 120M2 - BT 0234

Chủ đầu tư : Ông Vượng
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 11 x 12m
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI DIỆN TÍCH 120M2 - BT 0233

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI DIỆN TÍCH 120M2 - BT 0233

Chủ đầu tư : Ông Sơn
Địa điểm : Phú Thọ
Kích thước : 11 x 12m
BIỆT THỰ 2 TẦNG 1 TẦNG HẦM- BT 0232

BIỆT THỰ 2 TẦNG 1 TẦNG HẦM- BT 0232

Chủ đầu tư : Ông Ánh
Địa điểm : Yên Bái
Kích thước : 7 x 17m
NHÀ VƯỜN 1 TẦNG ĐẸP - BT 0231

NHÀ VƯỜN 1 TẦNG ĐẸP - BT 0231

Chủ đầu tư : Ông Phước
Địa điểm : Quy Nhơn
Kích thước : 12 x 16m
NHÀ VƯỜN 1 TẦNG ĐẸP - BT 0230

NHÀ VƯỜN 1 TẦNG ĐẸP - BT 0230

Chủ đầu tư : Ông Mười
Địa điểm : Quảng Nam
Kích thước : 12 x 17m