Gọi ngay: 0976 450 240
NHÀ CẤP 4 MÁI BẰNG BT-0131

NHÀ CẤP 4 MÁI BẰNG BT-0131

Chủ đầu tư : ông Thuần
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước :  8m x 12 m
BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN MÁI THÁI BT 0129 ( PA )

BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN MÁI THÁI BT 0129 ( PA )

Chủ đầu tư : ông Linh
Địa điểm :  Nam Định
Kích thước : 11m5 x 11m
BIỆT THỰ 4 TẦNG MÁI THÁI -BT 0128

BIỆT THỰ 4 TẦNG MÁI THÁI -BT 0128

Chủ đầu tư : ông Linh
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 11m  x 13m5
BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN ( PA )

BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN ( PA )

Chủ đầu tư :
Địa điểm : Hà Nội.
Kích thước : 9m x 17m
BIỆT THỰ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG QUẾ

BIỆT THỰ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG QUẾ

Chủ đầu tư : ông Quế
Địa điểm : Thái Nguyên
Kích thước : 9m x 14m
MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG CỪ

MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG CỪ

Chủ đầu tư : ông Cừ
Địa điểm :  Bắc Ninh.
Kích thước : 9m x 16m
BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP NHÀ ÔNG THỊNH

BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP NHÀ ÔNG THỊNH

Chủ đầu tư : ông Thịnh
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 15 m x 14m
MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI THÁI NHÀ ÔNG THỌ

MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI THÁI NHÀ ÔNG THỌ

Chủ đầu tư : ông Thọ
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 9m x 14m
MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG THẠNH

MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG THẠNH

Chủ đầu tư : ông Thạnh
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 13m x 14m
MẪU BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN 3 TẦNG NHÀ ÔNG BÌNH

MẪU BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN 3 TẦNG NHÀ ÔNG BÌNH

Chủ đầu tư : ông Bình
Địa điểm : Nam Định
Kích thước : 9m x 14m
MẪU NHÀ CẤP 4 HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ TUYẾT

MẪU NHÀ CẤP 4 HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ TUYẾT

Chủ đầu tư : bà Tuyết
Địa điểm : Tiền Giang
Kích thước : 9m5 x 16m
BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG ĐÀO

BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG ĐÀO

Chủ đầu tư : ông Đào
Địa điểm : Thái Bình
Kích thước : 10m x 11m
BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG THÊM

BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG THÊM

Chủ đầu tư : ông Thêm
Địa điểm : Tuyên Quang
Kích thước : 17 m x 13m
BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HUÂN

BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HUÂN

Chủ đầu tư : ông Huân
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 13 m x 11m
BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ PHƯƠNG

BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ PHƯƠNG

Chủ đầu tư : bà Phương
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 9 m x 14m
BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 1 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LONG

BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 1 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LONG

Chủ đầu tư : ông Long
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 17 m x 8,5m
BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG HIẾU

BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG HIẾU

Chủ đầu tư : ông Hiếu
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 11 m x 12m
BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG NGHĨA

BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG NGHĨA

Chủ đầu tư : ông Nghĩa
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 13 m x 9m
BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG TIỆP

BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG TIỆP

Chủ đầu tư : ông Tiệp
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 9 m x 13m
BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 1 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ MINH

BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 1 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ MINH

Chủ đầu tư : Mẫu nhà vườn 1 tầng  Nhà bà Minh bà Minh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 10 m x 14m
BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TUẤN

BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TUẤN

Chủ đầu tư : ông Tuấn
Địa điểm : Phú Thọ
Kích thước : 16m x 11m
BIỆT THỰ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ NHÀN

BIỆT THỰ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ NHÀN

Chủ đầu tư : bà Nhàn
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 9m x 15m
BIỆT THỰ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG DŨNG

BIỆT THỰ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG DŨNG

Chủ đầu tư : ông Dũng
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 16m x 17m
BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG HUY

BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG HUY

Chủ đầu tư : ông Huy
Địa điểm : Thanh Hóa
Kích thước : 9m x 15m
BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ PHƯƠNG

BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ PHƯƠNG

Chủ đầu tư : bà Phương
Địa điểm :  Hà Nội
Kích thước : 7m2 x 17m
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG SƠN

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG SƠN

Chủ đầu tư :
Địa điểm :
Kích thước :
BIỆTHỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG BẰNG

BIỆTHỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG BẰNG

Chủ đầu tư : ông Bằng
Địa điểm : Nam Định
Kích thước : 8m1 x 10m
BIỆT THỰ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG PHONG

BIỆT THỰ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG PHONG

Chủ đầu tư : Ông Phong
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 7m3 x 11m3
BIỆT THỰ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ PHƯỢNG

BIỆT THỰ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ PHƯỢNG

Chủ đầu tư :
Địa điểm : Quảng Ninh
Kích thước : 14m x 20m
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG ĐÁNG

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG ĐÁNG

Chủ đầu tư :
Địa điểm : Tuyên Quang
Kích thước : 18m x 14m