Gọi ngay: 0976 450 240
BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG 4 PHÒNG NGỦ - BT 0227

BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG 4 PHÒNG NGỦ - BT 0227

Chủ đầu tư : Bà Lai
Địa điểm : Điện Biên
Kích thước : 11 x 16,5m
NHÀ CẤP 4 4 PHÒNG NGỦ - BT 0226

NHÀ CẤP 4 4 PHÒNG NGỦ - BT 0226

Chủ đầu tư : Ông Lực
Địa điểm : Lai Châu
Kích thước : 10 x 18m
NHÀ CẤP 4 4 PHÒNG NGỦ - BT 0225

NHÀ CẤP 4 4 PHÒNG NGỦ - BT 0225

Chủ đầu tư : Ông Tài
Địa điểm : Sơn La
Kích thước : 16 x 12m
TỔNG HỢP MẪU NHÀ CẤP 4 GIÁ 500 TRIỆU

TỔNG HỢP MẪU NHÀ CẤP 4 GIÁ 500 TRIỆU

Chủ đầu tư : TOÀN QUỐC
Địa điểm : VIỆT NAM
Kích thước : ĐA DẠNG
BẢN VẼ NHÀ CẤP 4 GIÁ 500 TRIỆU - BT 0224

BẢN VẼ NHÀ CẤP 4 GIÁ 500 TRIỆU - BT 0224

Chủ đầu tư : Ông Tích
Địa điểm : Quảng Ngãi
Kích thước : 13,5 x 11,5m
BẢN VẼ NHÀ CẤP 4 GIÁ 500 TRIỆU - BT 0223

BẢN VẼ NHÀ CẤP 4 GIÁ 500 TRIỆU - BT 0223

Chủ đầu tư : Bà Linh
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 8 x 15m
BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG 3 PHÒNG NGỦ - BT 0222

BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG 3 PHÒNG NGỦ - BT 0222

Chủ đầu tư : Ông Thống
Địa điểm : Nam Định
Kích thước : 13 x 12m
BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG 3 PHÒNG NGỦ - BT 0221

BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG 3 PHÒNG NGỦ - BT 0221

Chủ đầu tư : Bà Tú
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 14 x 10m
NHÀ CẤP 4 GIÁ 500 TRIỆU - BT 0220

NHÀ CẤP 4 GIÁ 500 TRIỆU - BT 0220

Chủ đầu tư : Bà Én
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 12 x 13m
NHÀ CẤP 4 GIÁ 500 TRIỆU - BT 0219

NHÀ CẤP 4 GIÁ 500 TRIỆU - BT 0219

Chủ đầu tư : Ông Sơn
Địa điểm : Sơn La
Kích thước : 10 x 13m
NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 4 PHÒNG NGỦ - BT 0218

NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 4 PHÒNG NGỦ - BT 0218

Chủ đầu tư : Ông Mừng
Địa điểm : Điện Biên
Kích thước : 16 x 11m
NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 4 PHÒNG NGỦ - BT 0217

NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 4 PHÒNG NGỦ - BT 0217

Chủ đầu tư : Ông Chung
Địa điểm : Hòa Bình
Kích thước : 11 x 15m
NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 3 PHÒNG NGỦ - BT 0216

NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 3 PHÒNG NGỦ - BT 0216

Chủ đầu tư : Bà Hiền
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 13 x 15m
NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 3 PHÒNG NGỦ - BT 0215

NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 3 PHÒNG NGỦ - BT 0215

Chủ đầu tư : Ông Trung
Địa điểm : Hòa Bình
Kích thước : 9 x 16m
MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG MÁI THÁI - BT 0214

MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG MÁI THÁI - BT 0214

Chủ đầu tư : Ông Đặng
Địa điểm : Thái Nguyên
Kích thước : 13 x 10m
MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG MÁI THÁI - BT 0213

MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG MÁI THÁI - BT 0213

Chủ đầu tư : Ông Khương
Địa điểm : Nam Định
Kích thước : 15 x 18m
MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG MÁI THÁI - BT 0212

MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG MÁI THÁI - BT 0212

Chủ đầu tư : Bà Thoa
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 13 x 9m
MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG ĐẸP - BT 0211

MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG ĐẸP - BT 0211

Chủ đầu tư : Ông Hiếu
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 9 x 12m
MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG ĐẸP - BT -0210

MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG ĐẸP - BT -0210

Chủ đầu tư : Ông Khang
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 10 x 13m
MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG ĐẸP - BT 0209

MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG ĐẸP - BT 0209

Chủ đầu tư : Ông Lộc
Địa điểm : Phú Thọ
Kích thước : 14,5 x 17,5m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0208

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0208

Chủ đầu tư : Ông Trinh
Địa điểm : Phú Thọ
Kích thước : 11,5 x 14,5m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0207

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0207

Chủ đầu tư : Bà Hiền
Địa điểm : Hải Dương
Kích thước : 11 x 14m
BIỆT THỰ 2 TẦNG CHỮ L - BT 0206

BIỆT THỰ 2 TẦNG CHỮ L - BT 0206

Chủ đầu tư : Ông Tình
Địa điểm : Phú Thọ
Kích thước : 13 x 11m
BIỆT THỰ 2 TẦNG CHỮ L - BT 0205

BIỆT THỰ 2 TẦNG CHỮ L - BT 0205

Chủ đầu tư : Ông Tuấn
Địa điểm : Phú Thọ
Kích thước : 13 x 11m
NHÀ VƯỜN 2 TẦNG CHỮ L 100M2- BT 0204

NHÀ VƯỜN 2 TẦNG CHỮ L 100M2- BT 0204

Chủ đầu tư : Ông Thăng
Địa điểm : Hà Nam
Kích thước : 9 x 14,5m
NHÀ VƯỜN 2 TẦNG CHỮ L 100M2- BT 0203

NHÀ VƯỜN 2 TẦNG CHỮ L 100M2- BT 0203

Chủ đầu tư : Bà Thương
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 9 x 14,5m
NHÀ VƯỜN 2 TẦNG CHỮ L - BT 0202

NHÀ VƯỜN 2 TẦNG CHỮ L - BT 0202

Chủ đầu tư : Ông Nghiêm
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 8,5 x 15m
NHÀ VƯỜN 2 TẦNG CHỮ L - BT 0201

NHÀ VƯỜN 2 TẦNG CHỮ L - BT 0201

Chủ đầu tư : Ông Đông
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 8 x 15m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI MẶT TIỀN 8M - BT 0199

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI MẶT TIỀN 8M - BT 0199

Chủ đầu tư : Ông Khởi
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 8,5 x 12m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0200

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP - BT 0200

Chủ đầu tư : Ông Khương
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 8,4 x 12m