Gọi ngay: 0976 450 240
NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI -  NO 0147

NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0147

Chủ đầu tư : Ông Hiếu
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 5m x 14 m
NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO  0146

NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0146

Chủ đầu tư : Bà Bảo
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 14 m
NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0145

NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0145

Chủ đầu tư : Ông Hoàng
Địa điểm : Hải Dương
Kích thước : 4m8 x 12 m
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0144

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0144

Chủ đầu tư : Bà Hường
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m8 x 12 m
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0143

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0143

Chủ đầu tư : Ông Mậu
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 4m8 x 10 m
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0142

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0142

Chủ đầu tư : Ông Phương
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m8 x 12m
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0141

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0141

Chủ đầu tư : Ông Sinh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 11 m
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0140

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0140

Chủ đầu tư : Ông Phương
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m8 x 12 m
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0139

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0139

Chủ đầu tư : Bà Thanh
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 5m5 x 14 m
NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0136

NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0136

Chủ đầu tư : Bà Bảo
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 16 m
NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0135

NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0135

Chủ đầu tư : Ông Hoàng
Địa điểm : Hải Dương
Kích thước : 4m8 x 18 m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0129

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0129

Chủ đầu tư : Ông Thọ
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 4m7 x 13m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0127

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0127

Chủ đầu tư : Bà Lợi
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 5m x 16m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0125

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0125

Chủ đầu tư : Ông Việt
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 12m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0122

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0122

Chủ đầu tư : Bà Tú
Địa điểm : Lào Cai
Kích thước : 4m5 x 18m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0121

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0121

Chủ đầu tư : Ông Thọ
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 15m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0119

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0119

Chủ đầu tư : Bà Vân
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 4m8 x 20m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0118

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0118

Chủ đầu tư : Ông Thắng
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 5m x 15m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0117

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0117

Chủ đầu tư : Ông Long
Địa điểm : Vĩnh Phúc
Kích thước : 5m x 20m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0116

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0116

Chủ đầu tư : Ông Tiến
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 4m5 x 15m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0114

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0114

Chủ đầu tư : Ông Mạnh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m1 x 12m
NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0113

NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0113

Chủ đầu tư : Ông Phong
Địa điểm : Nam Định
Kích thước : 4m7 x 22m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0112

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0112

Chủ đầu tư : Ông Toàn
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 15m
NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0111

NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0111

Chủ đầu tư : Bà Vân
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 4m8 x 20m
NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0110

NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0110

Chủ đầu tư : Ông Ngọc
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5 x 14m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0109

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0109

Chủ đầu tư : Bà Thúy
Địa điểm : Thái Nguyên
Kích thước : 4m8 x 10m
NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0108

NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0108

Chủ đầu tư : Ông Phương
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 4m6 x 11m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0106

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0106

Chủ đầu tư : Bà Tuyết
Địa điểm : Hòa Bình
Kích thước : 5m x 16m
NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0104

NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0104

Chủ đầu tư : ông Thắng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 20m
NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0103

NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0103

Chủ đầu tư : ÔNG MINH
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m8 x 12m