Gọi ngay: 0976 450 240
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP -  NO 0172

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0172

Chủ đầu tư : Ông Tấn
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m2 x 12 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP -  NO 0158

NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0158

Chủ đầu tư : Ông Hùng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 15 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP -  NO 0157

NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0157

Chủ đầu tư : Ông Hùng
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 5m x 17 m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP -  NO 0156

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0156

Chủ đầu tư : Ông Thiệu
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 5m x 14 m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP -  NO 0154

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0154

Chủ đầu tư : Ông Vệ
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 4m5 x 15 m
NHÀ PHỐ 6 TẦNG PHÁP -  NO 0153

NHÀ PHỐ 6 TẦNG PHÁP - NO 0153

Chủ đầu tư : Ông Vinh
Địa điểm : Hà Nam
Kích thước : 5 x 12 m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP -  NO 0151

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0151

Chủ đầu tư : Ông Hoàng
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 5m x 20 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP -  NO 0150

NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0150

Chủ đầu tư : Ông Tiến
Địa điểm : Nam Định
Kích thước : 5 x 12 m
NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI -  NO 0149

NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0149

Chủ đầu tư : Ông Hải
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 14 m
NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0138

NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0138

Chủ đầu tư : Ông Hiếu
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 5m x 20 m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0137

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0137

Chủ đầu tư : Bà Miều
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 4m5 x 18 m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0134

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0134

Chủ đầu tư : Ông Mậu
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 4m8 x 10 m
NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0133

NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0133

Chủ đầu tư : Ông Sinh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 12 m
NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0132

NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0132

Chủ đầu tư : Bà Hường
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m8 x 14 m
NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0131

NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0131

Chủ đầu tư : Bà Thanh
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 5m5 x 16 m
NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0098

NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0098

Chủ đầu tư : Ông Hoàng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m5 x 15 m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0130

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0130

Chủ đầu tư : Ông Phương
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m8 x 14 m
NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0128

NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0128

Chủ đầu tư : Ông Cương
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 5m x 12m
NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0126

NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0126

Chủ đầu tư : Ông Hoàng
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 5m x 18m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0124

NHÀ PHỐ 5 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0124

Chủ đầu tư : Bà Vượng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 7m5 x 7m5
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0123

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0123

Chủ đầu tư : Ông Việt
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m7m x 12m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG TUẤN ANH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG TUẤN ANH

Chủ đầu tư : Ông Tuấn Anh
Địa điểm : Nam Định
Kích thước : 5m x 18 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG MÁI THÁI NHÀ ÔNG LỰC

NHÀ PHỐ 4 TẦNG MÁI THÁI NHÀ ÔNG LỰC

Chủ đầu tư : ông Lực
Địa điểm :  Nam Hà
Kích thước : 5m x 15 m
NHÀ ỐNG 5 TẦNG NHÀ BÀ VÂN

NHÀ ỐNG 5 TẦNG NHÀ BÀ VÂN

Chủ đầu tư :  bà Vân
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m5 x 12,5 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG QUẢNG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG QUẢNG

Chủ đầu tư : ông Quảng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 16 m
MẶT TIỀN NHÀ ỐNG 7 TẦNG NHÀ ÔNG TOÀN

MẶT TIỀN NHÀ ỐNG 7 TẦNG NHÀ ÔNG TOÀN

Chủ đầu tư : ông Toàn
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5,5m x 15 m
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG ÁNH

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG ÁNH

Chủ đầu tư :
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 3mx11m
MẪU NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - No09

MẪU NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - No09

Chủ đầu tư : Ông Quang
Địa điểm : Quảng Ninh
Kích thước : 9mx14,5m
MẪU NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - No10

MẪU NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - No10

Chủ đầu tư : Ông Thâm
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m1 x 9 m8
MẪU NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - No18

MẪU NHÀ ỐNG 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - No18

Chủ đầu tư : Ông QUANG
Địa điểm : Quảng Ninh
Kích thước : 9m x 14m.