Gọi ngay: 0976 450 240
THIẾT KẾ THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI -22

THIẾT KẾ THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI -22

Chủ đầu tư : ông Thuyên
Địa điểm : Thái Nguyên
Kích thước : 10m x 18m
THIẾT KẾ THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 5 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN -21

THIẾT KẾ THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 5 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN -21

Chủ đầu tư : Bà Vượng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 7m5 x 7m5
THIẾT KẾ THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 2 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN-20

THIẾT KẾ THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 2 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN-20

Chủ đầu tư : ông Thanh
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 10m x 17m
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 4 TẦNG -19

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 4 TẦNG -19

Chủ đầu tư : Ông Hình
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m3 x 13m5
THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG PHÁP -18

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG PHÁP -18

Chủ đầu tư : ông Bình
Địa điểm : Nam Định
Kích thước : 9m x 14m
XÂY NHÀ TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN -17

XÂY NHÀ TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN -17

Chủ đầu tư : Ông Cương
Địa điểm : Hải Phòng
Kích thước : 8m8x14m
THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI -16

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI -16

Chủ đầu tư : Ông Phi
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 8m7 x 12m
THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN -15

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN -15

Chủ đầu tư : Ông Cường
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 10,5m x 18m
THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN -14

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN -14

Chủ đầu tư : Ông Nhuệ
Địa điểm : Quảng Ninh
Kích thước : 14m x 14m
XÂY NHÀ TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 4 TẦNG -13

XÂY NHÀ TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 4 TẦNG -13

Chủ đầu tư : ông Hoan
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 20m
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ ỐNG 4 TẦNG -12

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ ỐNG 4 TẦNG -12

Chủ đầu tư : bà Vân
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 15m
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 8 TẦNG -11

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 8 TẦNG -11

Chủ đầu tư : bà Sáng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m x 13 m
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 6 TẦNG -10

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 6 TẦNG -10

Chủ đầu tư : ông Cường
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 18 m
XÂY NHÀ TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 4 TẦNG -09

XÂY NHÀ TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 4 TẦNG -09

Chủ đầu tư : ông Cường
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m x 15m5
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 7 TẦNG -08

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 7 TẦNG -08

Chủ đầu tư : Ông Lân
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 7m6 x 13 m5
THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ PHỐ 5 TẦNG -07

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ PHỐ 5 TẦNG -07

Chủ đầu tư : Ông Dũng
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 8m2 x 16m
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 7 TẦNG -06

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 7 TẦNG -06

Chủ đầu tư : ông Toàn
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5,5m x 15 m
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI -05

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI -05

Chủ đầu tư : Ông Hoàng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m5 x 15 m
THI CÔNG HOÀN THIỆN NHÀ PHỐ 4 TẦNG -04

THI CÔNG HOÀN THIỆN NHÀ PHỐ 4 TẦNG -04

Chủ đầu tư : Ông Úy
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 12m
XÂY NHÀ HOÀN THIỆN NHÀ PHỐ 4 TẦNG -03

XÂY NHÀ HOÀN THIỆN NHÀ PHỐ 4 TẦNG -03

Chủ đầu tư : bà Mai
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 10 m
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ ỐNG 5 TẦNG -02

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ ỐNG 5 TẦNG -02

Chủ đầu tư : bà Linh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m5 x 12,5 m
THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 2 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN-01

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 2 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN-01

Chủ đầu tư : Ông Lương
Địa điểm : Hà Giang
Kích thước : 7,8m x 17 m