Gọi ngay: 0976 450 240
BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0151

BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0151

Chủ đầu tư : ÔNG MINH
Địa điểm : Thái Bình
Kích thước : 11m x 15m
BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0152

BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0152

Chủ đầu tư :
Địa điểm : Thái Nguyên
Kích thước : 11m x 15m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0172

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0172

Chủ đầu tư : Ông Tấn
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m2 x 12 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0171

NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0171

Chủ đầu tư : Bà Hằng
Địa điểm : Vĩnh Phúc
Kích thước : 5 x 20 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0170

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0170

Chủ đầu tư : Ông Hùng
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 4m8 x 20 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0169

NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0169

Chủ đầu tư : Ông Linh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m6 x 18 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0168

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0168

Chủ đầu tư : Ông Hoàn
Địa điểm : Thái Nguyên
Kích thước : 5m x 16 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0167

NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0167

Chủ đầu tư : Ông Mạnh
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 5m x 17 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0166

NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0166

Chủ đầu tư : Ông Tấn
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m7 x 14 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0165

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0165

Chủ đầu tư : Ông Tiến
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 4m7 x 18 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0164

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0164

Chủ đầu tư : Ông Thăng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m5 x 12 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0163

NHÀ PHỐ 3 TẦNG PHÁP - NO 0163

Chủ đầu tư : Ông Thăng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m5 x 18 m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0162

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0162

Chủ đầu tư : Ông Long
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m8 x 15 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0161

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0161

Chủ đầu tư : Ông Long
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m8 x 15 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0160

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0160

Chủ đầu tư : Ông Minh
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 6m x 20 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0159

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN - NO 0159

Chủ đầu tư : Ông Minh
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 6m x 20 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0158

NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0158

Chủ đầu tư : Ông Hùng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 15 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0157

NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0157

Chủ đầu tư : Ông Hùng
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 5m x 17 m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0156

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0156

Chủ đầu tư : Ông Thiệu
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 5m x 14 m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0154

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0154

Chủ đầu tư : Ông Vệ
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 4m5 x 15 m
NHÀ PHỐ 6 TẦNG PHÁP - NO 0153

NHÀ PHỐ 6 TẦNG PHÁP - NO 0153

Chủ đầu tư : Ông Vinh
Địa điểm : Hà Nam
Kích thước : 5 x 12 m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0151

NHÀ PHỐ 5 TẦNG PHÁP - NO 0151

Chủ đầu tư : Ông Hoàng
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 5m x 20 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0150

NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0150

Chủ đầu tư : Ông Tiến
Địa điểm : Nam Định
Kích thước : 5 x 12 m
NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0149

NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0149

Chủ đầu tư : Ông Hải
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 14 m
NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0138

NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0138

Chủ đầu tư : Ông Hiếu
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 5m x 20 m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0137

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0137

Chủ đầu tư : Bà Miều
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 4m5 x 18 m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0134

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0134

Chủ đầu tư : Ông Mậu
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 4m8 x 10 m
NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0132

NHÀ ỐNG 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0132

Chủ đầu tư : Bà Hường
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m8 x 14 m
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG CƯỜNG

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG CƯỜNG

Chủ đầu tư : Ông Cường
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 9m x 11m
MẪU NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - No09

MẪU NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - No09

Chủ đầu tư : Ông Quang
Địa điểm : Quảng Ninh
Kích thước : 9mx14,5m