Gọi ngay: 0976 450 240
BIỆT THỰ 4 TẦNG MÁI THÁI -BT 0128

BIỆT THỰ 4 TẦNG MÁI THÁI -BT 0128

Chủ đầu tư : ông Linh
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 11m  x 13m5
BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN ( PA )

BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN ( PA )

Chủ đầu tư :
Địa điểm : Hà Nội.
Kích thước : 9m x 17m
BIỆT THỰ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG QUẾ

BIỆT THỰ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG QUẾ

Chủ đầu tư : ông Quế
Địa điểm : Thái Nguyên
Kích thước : 9m x 14m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG TUẤN ANH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG TUẤN ANH

Chủ đầu tư : Ông Tuấn Anh
Địa điểm : Nam Định
Kích thước : 5m x 18 m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG MÁI THÁI NHÀ ÔNG LỰC

NHÀ PHỐ 4 TẦNG MÁI THÁI NHÀ ÔNG LỰC

Chủ đầu tư : ông Lực
Địa điểm :  Nam Hà
Kích thước : 5m x 15 m
NHÀ ỐNG 5 TẦNG NHÀ BÀ LINH

NHÀ ỐNG 5 TẦNG NHÀ BÀ LINH

Chủ đầu tư :  bà Vân
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m5 x 12,5 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG QUẢNG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG QUẢNG

Chủ đầu tư : ông Quảng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 16 m
MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG CỪ

MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG CỪ

Chủ đầu tư : ông Cừ
Địa điểm :  Bắc Ninh.
Kích thước : 9m x 16m
MẶT TIỀN NHÀ ỐNG 7 TẦNG NHÀ ÔNG TOÀN

MẶT TIỀN NHÀ ỐNG 7 TẦNG NHÀ ÔNG TOÀN

Chủ đầu tư : ông Toàn
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5,5m x 15 m
BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP NHÀ ÔNG THỊNH

BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP NHÀ ÔNG THỊNH

Chủ đầu tư : ông Thịnh
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 15 m x 14m
MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI THÁI NHÀ ÔNG THỌ

MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI THÁI NHÀ ÔNG THỌ

Chủ đầu tư : ông Thọ
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 9m x 14m
MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG THẠNH

MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG THẠNH

Chủ đầu tư : ông Thạnh
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 13m x 14m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG MẠNH

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG MẠNH

Chủ đầu tư : ông Mạnh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 15m
NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LÂN

NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LÂN

Chủ đầu tư : ông Lân
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 7m6 x 13 m5
NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 4M 4 TẦNG NHÀ ÔNG THỌ

NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 4M 4 TẦNG NHÀ ÔNG THỌ

Chủ đầu tư : ông Thọ
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 4m8 x 14m
MẪU BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN 3 TẦNG NHÀ ÔNG BÌNH

MẪU BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN 3 TẦNG NHÀ ÔNG BÌNH

Chủ đầu tư : ông Bình
Địa điểm : Nam Định
Kích thước : 9m x 14m
MẪU NHÀ CẤP 4 HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ TUYẾT

MẪU NHÀ CẤP 4 HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ TUYẾT

Chủ đầu tư : bà Tuyết
Địa điểm : Tiền Giang
Kích thước : 9m5 x 16m
BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG ĐÀO

BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG ĐÀO

Chủ đầu tư : ông Đào
Địa điểm : Thái Bình
Kích thước : 10m x 11m
MẪU NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HƯƠNG

MẪU NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HƯƠNG

Chủ đầu tư : ông Hương
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 6m x 14,5 m
MẪU NHÀ ỐNG 5 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG LINH

MẪU NHÀ ỐNG 5 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG LINH

Chủ đầu tư : ông Linh
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 4m8 x 14 m
MẪU NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HÙNG

MẪU NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HÙNG

Chủ đầu tư : ông Hùng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 10 m
MẪU NHÀ ỐNG 7 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LỢI

MẪU NHÀ ỐNG 7 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LỢI

Chủ đầu tư : ông Lơi
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5,5m x 14 m
BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG THÊM

BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG THÊM

Chủ đầu tư : ông Thêm
Địa điểm : Tuyên Quang
Kích thước : 17 m x 13m
BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HUÂN

BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HUÂN

Chủ đầu tư : ông Huân
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 13 m x 11m
BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ PHƯƠNG

BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ PHƯƠNG

Chủ đầu tư : bà Phương
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 9 m x 14m
BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 1 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LONG

BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 1 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LONG

Chủ đầu tư : ông Long
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 17 m x 8,5m
BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG HIẾU

BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG HIẾU

Chủ đầu tư : ông Hiếu
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 11 m x 12m
BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG NGHĨA

BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG NGHĨA

Chủ đầu tư : ông Nghĩa
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 13 m x 9m
BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG TIỆP

BIỆT THỰ 2 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG TIỆP

Chủ đầu tư : ông Tiệp
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 9 m x 13m
BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 1 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ MINH

BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 1 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ MINH

Chủ đầu tư : Mẫu nhà vườn 1 tầng  Nhà bà Minh bà Minh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 10 m x 14m