Gọi ngay: 0976 450 240
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 4 TẦNG -19

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 4 TẦNG -19

Chủ đầu tư : Ông Hình
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m3 x 13m5
XÂY NHÀ TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN -17

XÂY NHÀ TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN -17

Chủ đầu tư : Ông Cương
Địa điểm : Hải Phòng
Kích thước : 8m8x14m
THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI -16

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI -16

Chủ đầu tư : Ông Phi
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 8m7 x 12m
THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN -15

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN -15

Chủ đầu tư : Ông Cường
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 10,5m x 18m
THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN -14

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN -14

Chủ đầu tư : Ông Nhuệ
Địa điểm : Quảng Ninh
Kích thước : 14m x 14m
XÂY NHÀ TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 4 TẦNG -13

XÂY NHÀ TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 4 TẦNG -13

Chủ đầu tư : ông Hoan
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 20m
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ ỐNG 4 TẦNG -12

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ ỐNG 4 TẦNG -12

Chủ đầu tư : bà Vân
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 15m
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 8 TẦNG -11

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 8 TẦNG -11

Chủ đầu tư : bà Sáng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m x 13 m
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 6 TẦNG -10

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 6 TẦNG -10

Chủ đầu tư : ông Cường
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 18 m
XÂY NHÀ TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 4 TẦNG -09

XÂY NHÀ TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 4 TẦNG -09

Chủ đầu tư : ông Cường
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m x 15m5
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 7 TẦNG -08

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 7 TẦNG -08

Chủ đầu tư : Ông Lân
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 7m6 x 13 m5
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 7 TẦNG -06

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 7 TẦNG -06

Chủ đầu tư : ông Toàn
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5,5m x 15 m
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI -05

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI -05

Chủ đầu tư : Ông Hoàng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m5 x 15 m
THI CÔNG HOÀN THIỆN NHÀ PHỐ 4 TẦNG -04

THI CÔNG HOÀN THIỆN NHÀ PHỐ 4 TẦNG -04

Chủ đầu tư : Ông Úy
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 12m
XÂY NHÀ HOÀN THIỆN NHÀ PHỐ 4 TẦNG -03

XÂY NHÀ HOÀN THIỆN NHÀ PHỐ 4 TẦNG -03

Chủ đầu tư : bà Mai
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 10 m
THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ ỐNG 5 TẦNG -02

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ ỐNG 5 TẦNG -02

Chủ đầu tư : bà Linh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m5 x 12,5 m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHÁP 3 TẦNG - BT 0158

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHÁP 3 TẦNG - BT 0158

Chủ đầu tư : Ông Hiếu
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 9m x 12m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHÁP 3 TẦNG - BT 0157

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHÁP 3 TẦNG - BT 0157

Chủ đầu tư : Ông Hợp
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 13m x 11m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHÁP 3 TẦNG - BT 0155

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHÁP 3 TẦNG - BT 0155

Chủ đầu tư : Bà Thanh
Địa điểm : Thanh Hóa
Kích thước : 12m5 x 11m5
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0156

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0156

Chủ đầu tư : Ông Việt
Địa điểm : Nam Định
Kích thước : 12m x 10m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0154

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0154

Chủ đầu tư : Ông Hợp
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 13m x 11m
NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 5m - NP 0182

NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 5m - NP 0182

Chủ đầu tư : ông Linh
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 5,5 x 12m
MẶT TIỀN NHÀ ỐNG 5M - NP 0181

MẶT TIỀN NHÀ ỐNG 5M - NP 0181

Chủ đầu tư : ông Tân
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5 x 14m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0179

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0179

Chủ đầu tư : ông Đại
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5 x 10m
NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN - NO 0178

NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN - NO 0178

Chủ đầu tư : ông Thuy
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 0,8x 7 x6,8 x 12,5 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0177

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0177

Chủ đầu tư : Bà Thu
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 5x20
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0138

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0138

Chủ đầu tư : Ông Hoàng
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 5m x 15 m
Nội Thất Nhà Phố Đẹp- Ông Uy

Nội Thất Nhà Phố Đẹp- Ông Uy

Chủ đầu tư :  Ông Uy
Địa điểm : Lào Cai
Kích thước : 4m8x17m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG CỔ ĐIỂN - NHÀ ÔNG HIẾU

NHÀ PHỐ 5 TẦNG CỔ ĐIỂN - NHÀ ÔNG HIẾU

Chủ đầu tư : Ông Hiếu
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m1 x 15
BIỆT THỰ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ THOA

BIỆT THỰ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ THOA

Chủ đầu tư : Bà Thoa
Địa điểm : Hòa Bình
Kích thước : 17,5m2 x 18m