Gọi ngay: 0976 450 240
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG PHÁP CỔ - BT 0190

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG PHÁP CỔ - BT 0190

Chủ đầu tư : Ông Tuấn
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 15 x 15m
MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG PHÁP CỔ - BT 0189

MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG PHÁP CỔ - BT 0189

Chủ đầu tư : Bà Thoa
Địa điểm : Quảng Bình
Kích thước : 11 x 15m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG PHÁP CỔ - BT 0188

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG PHÁP CỔ - BT 0188

Chủ đầu tư : Ông Tùng
Địa điểm : Nghệ An
Kích thước : 10 x 15m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN MÁI THÁI - BT 0187

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN MÁI THÁI - BT 0187

Chủ đầu tư : Ông Ngọc
Địa điểm : Hà Tĩnh
Kích thước : 16 x 15m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN MÁI THÁI - BT 0186

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN MÁI THÁI - BT 0186

Chủ đầu tư : Ông Khoái
Địa điểm : Cần Thơ
Kích thước : 15x 15m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN DIỆN TÍCH 120 M2 - BT 0185

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN DIỆN TÍCH 120 M2 - BT 0185

Chủ đầu tư : Ông Hình
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 9 x 16m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN DIỆN TÍCH 150 M2- BT 0184

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN DIỆN TÍCH 150 M2- BT 0184

Chủ đầu tư : Bà Tiên
Địa điểm : Đà Lạt
Kích thước : 15x13m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0183

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - BT 0183

Chủ đầu tư : Ông Dương
Địa điểm : Hải Dương
Kích thước : 7,5 x 16m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG CHỮ L TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0182

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG CHỮ L TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0182

Chủ đầu tư : Ông Khang
Địa điểm : Thái Bình
Kích thước : 8 x 16m
NHÀ VƯỜN 1 TẦNG MÁI THÁI - BT 0180

NHÀ VƯỜN 1 TẦNG MÁI THÁI - BT 0180

Chủ đầu tư : Ông Linh
Địa điểm : Nam Định
Kích thước : 16,5 x 12m
NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 4 PHÒNG NGỦ - BT 0179

NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 4 PHÒNG NGỦ - BT 0179

Chủ đầu tư : Bà Hoa
Địa điểm : Nam Hà
Kích thước : 17 x 12,5m
NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI - BT 0178

NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI - BT 0178

Chủ đầu tư : Ông Hiệp
Địa điểm : Tuyên Quang
Kích thước : 10 x 14m
NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 3 PHÒNG NGỦ - BT 0177

NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 3 PHÒNG NGỦ - BT 0177

Chủ đầu tư : Bà Miến
Địa điểm : Vĩnh Long
Kích thước : 13.5 x 13m
NHÀ VƯỜN MÁI THÁI 3 PHÒNG NGỦ - BT 0176

NHÀ VƯỜN MÁI THÁI 3 PHÒNG NGỦ - BT 0176

Chủ đầu tư : Ông Tiền
Địa điểm : Vĩnh Phúc
Kích thước : 10,5 x 14,5m
NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 4 PHÒNG NGỦ- BT 0175

NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 4 PHÒNG NGỦ- BT 0175

Chủ đầu tư : Ông Mạnh
Địa điểm : Cần Thơ
Kích thước : 14 x 13m
NHÀ VƯỜN MÁI THÁI 3 PHÒNG NGỦ- BT 0174

NHÀ VƯỜN MÁI THÁI 3 PHÒNG NGỦ- BT 0174

Chủ đầu tư : Bà Hương
Địa điểm : Tiền Giang
Kích thước : 10,5 x 13,5m
NHÀ VƯỜN CHỮ L - BT 0172

NHÀ VƯỜN CHỮ L - BT 0172

Chủ đầu tư : Ông Phan
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 10 x 25m
NHÀ VƯỜN 1 TẦNG CHỮ L - BT 0171

NHÀ VƯỜN 1 TẦNG CHỮ L - BT 0171

Chủ đầu tư : Ông Phi
Địa điểm : Hải Dương
Kích thước : 10 x 25m
MẪU NHÀ CHỮ U - BT 0169

MẪU NHÀ CHỮ U - BT 0169

Chủ đầu tư : Ông Kiếp
Địa điểm : Hà Nam
Kích thước : 13 x 21m
BIỆT THỰ 2 TẦNG - BT 0168

BIỆT THỰ 2 TẦNG - BT 0168

Chủ đầu tư : Ông Tiệp
Địa điểm : Nha Trang
Kích thước : 12 x 16m
THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG- BT 0167

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG- BT 0167

Chủ đầu tư : Ông Vũ
Địa điểm : Hải Dương
Kích thước : 12,5 x 6,5m
BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG - BT 0166

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG - BT 0166

Chủ đầu tư : Ông Nhanh
Địa điểm : Phú Thọ
Kích thước : 15 x 12m
BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG -  BT 0165

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG - BT 0165

Chủ đầu tư : Ông Khắc
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 14,4 x 11,4
BIỆT THỰ MINI MẶT TIỀN 7M- BT 0164

BIỆT THỰ MINI MẶT TIỀN 7M- BT 0164

Chủ đầu tư : Bà Ngà
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 7 x 13m
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI DIỆN TÍCH 120M2 - BT 0163

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI DIỆN TÍCH 120M2 - BT 0163

Chủ đầu tư : Ông Khang
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 12m x 17m
BIỆT THỰ MẶT TIỀN 7m- BT 0162

BIỆT THỰ MẶT TIỀN 7m- BT 0162

Chủ đầu tư : Bà Minh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 7 x 15m
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI 120 M2 - BT 0161

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI 120 M2 - BT 0161

Chủ đầu tư : Ông Khương
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 11,5m x 16m
NHÀ ỐNG NGANG 8M - NP 0189

NHÀ ỐNG NGANG 8M - NP 0189

Chủ đầu tư : Bà Hà
Địa điểm : Hà Nam
Kích thước : 8 x 13m
THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 10M - NP 0188

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 10M - NP 0188

Chủ đầu tư : Ông Tân
Địa điểm : Nam Hà
Kích thước : 10 x 14m
THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 9M- NP 0187

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 9M- NP 0187

Chủ đầu tư : Bà Mỹ
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 9 x 8m