Gọi ngay: 0976 450 240
MẪU NHÀ CẤP 4 12X10M- LA BT 0279

MẪU NHÀ CẤP 4 12X10M- LA BT 0279

Chủ đầu tư : Bà Nhài
Địa điểm : Ninh Bình
Kích thước : 12 x 10m
MẪU NHÀ CẤP 4 12X10M- LA BT 0278

MẪU NHÀ CẤP 4 12X10M- LA BT 0278

Chủ đầu tư : Ông Hoàn
Địa điểm : Vĩnh Phúc
Kích thước : 12 x 10m
MẪU NHÀ CẤP 4 10X12M- LA BT 0277

MẪU NHÀ CẤP 4 10X12M- LA BT 0277

Chủ đầu tư : Bà Phượng
Địa điểm : Hải Dương
Kích thước : 10 x 12m
MẪU NHÀ CẤP 4 8X12M - BT 0276

MẪU NHÀ CẤP 4 8X12M - BT 0276

Chủ đầu tư : Ông Bảo Anh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 8 x 12m
MẪU NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 4 PHÒNG NGỦ TẠI HƯNG YÊN - BT 0275

MẪU NHÀ VƯỜN 1 TẦNG 4 PHÒNG NGỦ TẠI HƯNG YÊN - BT 0275

Chủ đầu tư : Ông Miến
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 11 x 17m
BIỆT THỰ 3 TẦNG CHỮ L - BT 0272

BIỆT THỰ 3 TẦNG CHỮ L - BT 0272

Chủ đầu tư : Ông Xuân
Địa điểm : Hạ Long
Kích thước : 8,7 x 10 m
MẪU NHÀ 3 TẦNG CHỮ L - BT 0271

MẪU NHÀ 3 TẦNG CHỮ L - BT 0271

Chủ đầu tư : Ông Học
Địa điểm : Phú Thọ
Kích thước : 9 x 15 m
MẪU NHÀ 3 TẦNG CHỮ L - BT 0270

MẪU NHÀ 3 TẦNG CHỮ L - BT 0270

Chủ đầu tư : Bà Miều
Địa điểm : Vũng Tàu
Kích thước : 14 x 10 m
MẪU NHÀ 3 TẦNG CHỮ L - BT 0269

MẪU NHÀ 3 TẦNG CHỮ L - BT 0269

Chủ đầu tư : Bà Vân
Địa điểm : Cần Thơ
Kích thước : 10 x 13 m
MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI LỆCH DIỆN TÍCH 90m2 - BT 0268

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI LỆCH DIỆN TÍCH 90m2 - BT 0268

Chủ đầu tư : Ông Thạnh
Địa điểm : Quảng Ninh
Kích thước : 6,5 x 13,5 m
THIẾT KẾ NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT - BT 0266

THIẾT KẾ NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT - BT 0266

Chủ đầu tư : Ông Hạnh
Địa điểm : Thái Nguyên
Kích thước : 10 x 13 m
MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT - BT 0265

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT - BT 0265

Chủ đầu tư : Bà Phượng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 10 x 13 m
MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT - BT 0264

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT - BT 0264

Chủ đầu tư : Ông Việt
Địa điểm : Hòa Bình
Kích thước : 10 x 14 m
MẪU NHÀ VƯỜN 1 TẦNG MÁI NHẬT ĐẸP TẠI HẢI DƯƠNG- BT 0263

MẪU NHÀ VƯỜN 1 TẦNG MÁI NHẬT ĐẸP TẠI HẢI DƯƠNG- BT 0263

Chủ đầu tư : Ông Tư
Địa điểm : Hải Dương
Kích thước : 13 x 13m
MẪU NHÀ VƯỜN 1 TẦNG MÁI NHẬT ĐẸP TẠI BẮC GIANG - BT 0262

MẪU NHÀ VƯỜN 1 TẦNG MÁI NHẬT ĐẸP TẠI BẮC GIANG - BT 0262

Chủ đầu tư : Ông Phá
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 17x12m
MẪU NHÀ VƯỜN 1 TẦNG MÁI THÁI ĐẸP TẠI PHÚ THỌ- BT 0261

MẪU NHÀ VƯỜN 1 TẦNG MÁI THÁI ĐẸP TẠI PHÚ THỌ- BT 0261

Chủ đầu tư : Ông Chung
Địa điểm : Phú Thọ
Kích thước : 13 x 10m
MẪU NHÀ VUÔNG 1 TẦNG ĐẸP - BT 0260

MẪU NHÀ VUÔNG 1 TẦNG ĐẸP - BT 0260

Chủ đầu tư : Bà Yến
Địa điểm : Hải Dương
Kích thước : 11 x 11m
MẪU NHÀ VUÔNG 1 TẦNG ĐẸP - BT 0259

MẪU NHÀ VUÔNG 1 TẦNG ĐẸP - BT 0259

Chủ đầu tư : Ông Sang
Địa điểm : Phú Thọ
Kích thước : 11 x 13m
MẪU NHÀ VUÔNG 1 TẦNG ĐẸP - BT 0258

MẪU NHÀ VUÔNG 1 TẦNG ĐẸP - BT 0258

Chủ đầu tư : Ông Mục
Địa điểm : Hải Dương
Kích thước : 9 x 16m
MẪU NHÀ VUÔNG 2 TẦNG ĐẸP - BT 0257

MẪU NHÀ VUÔNG 2 TẦNG ĐẸP - BT 0257

Chủ đầu tư : Ông Hoành
Địa điểm : Thanh Hóa
Kích thước : 11 x 13,5 m
MẪU NHÀ VUÔNG 2 TẦNG ĐẸP - BT 0256

MẪU NHÀ VUÔNG 2 TẦNG ĐẸP - BT 0256

Chủ đầu tư : Ông Linh
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 8,5 x 12,5 m
MẪU NHÀ VUÔNG 2 TẦNG ĐẸP - BT 0255

MẪU NHÀ VUÔNG 2 TẦNG ĐẸP - BT 0255

Chủ đầu tư : Bà Tuyến
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 8,4 x 14 m
MẪU NHÀ 2 TẦNG ĐẸP - BT 0254

MẪU NHÀ 2 TẦNG ĐẸP - BT 0254

Chủ đầu tư : Ông Hiếu
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 8,4 x 14,5 m
MẪU NHÀ 2 TẦNG ĐẸP - BT 0253

MẪU NHÀ 2 TẦNG ĐẸP - BT 0253

Chủ đầu tư : Ông Hùng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 8,4 x 12 m
MẪU NHÀ 2 TẦNG ĐẸP - BT 0252

MẪU NHÀ 2 TẦNG ĐẸP - BT 0252

Chủ đầu tư : Ông Hiếu
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 8,4 x 14,5 m
MẪU NHÀ CHỮ U TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0251

MẪU NHÀ CHỮ U TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0251

Chủ đầu tư : Ông Thanh
Địa điểm : Quảng Bình
Kích thước : 12 x 20 m
MẪU NHÀ CHỮ U TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0250

MẪU NHÀ CHỮ U TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0250

Chủ đầu tư : Ông Tiền
Địa điểm : Quảng Bình
Kích thước : 12 x 19m
BIỆT THỰ 1 TẦNG MÁi THÁI - BT 0249

BIỆT THỰ 1 TẦNG MÁi THÁI - BT 0249

Chủ đầu tư : Ông Minh
Địa điểm : Vĩnh Phúc
Kích thước : 12x 12m
BIỆT THỰ 1 TẦNG MÁI THÁI - BT 0248

BIỆT THỰ 1 TẦNG MÁI THÁI - BT 0248

Chủ đầu tư : Ông Thọ
Địa điểm : Quảng Bình
Kích thước : 10 x 18m
MẪU BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0247

MẪU BIỆT THỰ VƯỜN 1 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - BT 0247

Chủ đầu tư : Bà Sự
Địa điểm : Nghệ An
Kích thước : 11 x 16m