Gọi ngay: 0976 450 240
THIẾT KẾ NHÀ 7,5 x 12M - NP 0185

THIẾT KẾ NHÀ 7,5 x 12M - NP 0185

Chủ đầu tư : ông Trường
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 7,5 x 12m
THIẾT KẾ NHÀ 5,5x12m - NP 0184

THIẾT KẾ NHÀ 5,5x12m - NP 0184

Chủ đầu tư : ông Đoàn
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5,5 x 12m
THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 4x13M - NP 0183

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 4x13M - NP 0183

Chủ đầu tư : ông Sơn
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4,05 x 13m5
NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 5m - NP 0182

NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 5m - NP 0182

Chủ đầu tư : ông Linh
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 5,5 x 12m
MẶT TIỀN NHÀ ỐNG 5M - NP 0181

MẶT TIỀN NHÀ ỐNG 5M - NP 0181

Chủ đầu tư : ông Tân
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5 x 14m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0179

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0179

Chủ đầu tư : ông Đại
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5 x 10m
NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN - NO 0178

NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN - NO 0178

Chủ đầu tư : ông Thuy
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 0,8x 7 x6,8 x 12,5 m
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0177

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0177

Chủ đầu tư : Bà Thu
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 5x20
NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0175

NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0175

Chủ đầu tư : Ông Khánh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 18m
NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN - NO 0174

NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN - NO 0174

Chủ đầu tư : Ông Thế Anh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 10x 12m
NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN - NO 0173

NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN - NO 0173

Chủ đầu tư : Ông Học.
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 6m x 4m4 x 10m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP -  NO 0155

NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁP - NO 0155

Chủ đầu tư : Ông Phí
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 16 m
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0138

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0138

Chủ đầu tư : Ông Hoàng
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 5m x 15 m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0129

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0129

Chủ đầu tư : Ông Thọ
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 4m7 x 13m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0127

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0127

Chủ đầu tư : Bà Lợi
Địa điểm : Hưng Yên
Kích thước : 5m x 16m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0125

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0125

Chủ đầu tư : Ông Việt
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m x 12m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0118

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0118

Chủ đầu tư : Ông Thắng
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 5m x 15m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0116

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0116

Chủ đầu tư : Ông Tiến
Địa điểm : Bắc Giang
Kích thước : 4m5 x 15m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0114

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0114

Chủ đầu tư : Ông Mạnh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m1 x 12m
NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0113

NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0113

Chủ đầu tư : Ông Phong
Địa điểm : Nam Định
Kích thước : 4m7 x 22m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0112

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0112

Chủ đầu tư : Ông Toàn
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 15m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0109

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0109

Chủ đầu tư : Bà Thúy
Địa điểm : Thái Nguyên
Kích thước : 4m8 x 10m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0106

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0106

Chủ đầu tư : Bà Tuyết
Địa điểm : Hòa Bình
Kích thước : 5m x 16m
NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0106

NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0106

Chủ đầu tư : ông Khánh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 18m
NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0105

NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0105

Chủ đầu tư : ông Việt
Địa điểm : Bắc Ninh
Kích thước : 4m7 x 12m
NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0104

NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - NO 0104

Chủ đầu tư : ông Thắng
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m5 x 20m
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG MINH

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG MINH

Chủ đầu tư : ông Minh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 6m x 15 m
MẪU NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - No17

MẪU NHÀ ỐNG 4 TẦNG HIỆN ĐẠI - No17

Chủ đầu tư : Ông Súy
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 5m4x13m
NHÀ PHỐ 5 TẦNG CỔ ĐIỂN - NHÀ ÔNG HIẾU

NHÀ PHỐ 5 TẦNG CỔ ĐIỂN - NHÀ ÔNG HIẾU

Chủ đầu tư : Ông Hiếu
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 4m1 x 15
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NHÀ ÔNG VINH

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI - NHÀ ÔNG VINH

Chủ đầu tư : Ông Vinh
Địa điểm : Hà Nội
Kích thước : 7,6mx15m